یاس نیلوفری من نه عاشق هستم ونه محتاج نگاهی که بلغزد بر من من خودم هستم و یک حس غریب که به صد عشق و هوس می ارزد من خودم هستم و یک دنیا ذکر که درونم لبریز شده از شعر حقیقت جویی من خودم هستم و هم زیبایم من خودم هستم و پا بر جایم من دلم می خواهد ساعتی غرق درونم باشم عاری از عاطفه ها تهی از موج سراب دورتر از رفقا خالی از هرچه فِراق من نه عاشق هستم نه حزین ِ غم ِ تنهایی ها من نه عاشق هستم ونه محتاج نوازش یا مهر من دلم تنگ خودم گشته و بس مَنِشینید کنارم پیِ دلجویی و خوش گفتاری که دلم از سخنان غم و شادی پر شد من نه عاشق هستم ونه محتاج ِ عشق من خودم هستم و مِی با دلم هستم و هم سازیِ نِی مستی ام را نپرانید به یک جمله....«هی!» http://yasenilofari.mihanblog.com 2020-06-06T03:43:39+01:00 text/html 2013-06-26T20:34:05+01:00 yasenilofari.mihanblog.com ریحانه فراهانی پرتوهای خطرناک http://yasenilofari.mihanblog.com/post/238 <div style="text-align: right; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255); "><font size="4">می گفت:<br><br> اوزون،از ورود پرتوهای خطرناک به زمین</font> <font size="4"><br><br> جلوگیری می کند...</font> <font size="4"><br><br> یاد چادرم افتادم</font> <font size="4"><br><br> امروز نگاه ها</font> <font size="4"><br><br> پرتوهای خطرناک دارند<br><br></font><div style="text-align: center; "><span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-06-27/c77bdd55dae379c43dcb80a288eeb3e7-425"></span></div> </div> text/html 2013-06-26T20:24:15+01:00 yasenilofari.mihanblog.com ریحانه فراهانی از فرش تا عرش http://yasenilofari.mihanblog.com/post/237 <div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 0);"><font size="4"><br><br>چـــــــــــادُرم<br><br> آتشِ وجودتـــــــــــــــ</font> <font size="4"><br><br> عطــــــــــــرِ گلستانِ ابراهیم می دهد</font> <font size="4"><br><br> نمی ســــوزاند</font> <font size="4"><br><br> به عــــــــروج می رساند... </font> </div> text/html 2013-02-02T20:27:30+01:00 yasenilofari.mihanblog.com ریحانه فراهانی حیا شکوفایت کرد http://yasenilofari.mihanblog.com/post/226 <div style="text-align: center; color: rgb(102, 0, 204); "><font style="font-weight: bold; " size="4"><br><font size="6">♥♥♥</font><br><br>نا رس بودی، حیا شکوفایت کرد</font><br><font style="font-weight: bold; " size="4"> </font><br><font style="font-weight: bold; " size="4"> ایمان تو نامدار دنیایت کرد</font><br><font style="font-weight: bold; " size="4"> </font><br><font style="font-weight: bold; " size="4"> یک سکه بی رواج بودی ای ماه!</font><br><font style="font-weight: bold; " size="4"> </font><br><font style="font-weight: bold; " size="4"> این چادر شب بود که زیبایت کرد<br><br></font><font style="font-weight: bold; " size="6">♥♥♥</font><font style="font-weight: bold; " size="4"><br><br></font><span></span><br></div> text/html 2013-01-30T11:18:31+01:00 yasenilofari.mihanblog.com ریحانه فراهانی تابلوی اعلانات http://yasenilofari.mihanblog.com/post/225 <div style="text-align: center; color: rgb(102, 102, 0);"><font size="4"><br>وقتی خانومی خودشو مثل تابلوی اعلانات و چراغ چشمک زن <br><br>طوری بزک میکنه که توجه هر نگاهی رو چه خودآگاه و چه نا خود آگاه<br><br>&nbsp;به خودش جلب میکنه ....وقتی به جای شلوار گشاد ، استرج <br><br>و جوراب شلواری میپوشه که کلّ جونش پیداست ..<br><br>وقتی تمام وجودش رو حراج نگاه های دیگران کرده ....<br><br>اونوقت این جمله ای که میگه : شما نگاه نکنین چه معنایی داره ؟....<br><br>اونا وظیفه دارن غض بصر داشته باشن...تو چی ؟<br><br>تو وظیفت اینه که لباس تنگ بپوشی و تو خیابون جولان بدی ؟ ....<br><br>وظیفه توی دختر این وسط چیه ؟.....بهش فکر کردی؟<br><br></font></div> text/html 2013-01-30T10:34:22+01:00 yasenilofari.mihanblog.com ریحانه فراهانی پــَر چــادر http://yasenilofari.mihanblog.com/post/224 <br style="color: rgb(102, 0, 204); font-weight: bold; "><div style="text-align: center; color: rgb(102, 0, 204); font-weight: bold; "><font size="4"> <br><br>بـــوی زهــــرا و مــــریم و هـاجـر<br><br> از پــَر چــادرت سرازیر است </font> <font size="4"><br><br><br> بشکند آن قلم که بنویسد:</font> <font size="4"><br><br> “دِمُدِه گشت و دست و پا گیر” است</font> <font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center; "><span style="color: rgb(102, 0, 204); font-weight: bold; "> </span><br><br><span><br></span></div> text/html 2013-01-25T16:20:21+01:00 yasenilofari.mihanblog.com ریحانه فراهانی همچون غنچه http://yasenilofari.mihanblog.com/post/223 <div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);"><font size="4"><br><br><br>زن در حجاب همچون غنچه است <br><br> غنچه تا غنچه است در حجاب است </font> <font size="4"><br><br> و هیچ کس هوس چیدن آن را نمی کند </font> <font size="4"><br><br> زن بد حجاب اسلحه شیطان است.... </font> </div> text/html 2013-01-24T20:47:46+01:00 yasenilofari.mihanblog.com ریحانه فراهانی ارزش واقعی زن http://yasenilofari.mihanblog.com/post/222 <div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(153, 51, 153); "><font size="4"><br>در زمانی که شان و ارزش<br><br>&nbsp;جز به دماغ و لباس و ماشین نیست<br><br>&nbsp;توی چادر بمان<br><br>&nbsp;و ثابت کن ارزش واقعی زن <br><br>این نیست …!!!<br><br></font><br></div> text/html 2013-01-24T10:37:29+01:00 yasenilofari.mihanblog.com ریحانه فراهانی آخر الزّمان و زنان بی حجاب http://yasenilofari.mihanblog.com/post/221 <div class="activityListRow_userWall clearfix"><div style="text-align: right; font-weight: bold; color: rgb(102, 102, 102);"><font size="4">حضرت امیر المؤمنین علی علیه السّلام می فرمایند:</font><br><br><font size="4"> « آخر الزّمان و نزدیکی های قیامت که بدترین زمان است<br><br>&nbsp;زنان بی</font> <font size="4">حجاب می شوند و مو و صورت و بدن خود را <br><br>به نامحرمان نشان می دهند</font>&nbsp; <font size="4">و خود را برای مردان نامحرم <br><br>آرایش می کنند و بی دین می شوند و در</font>&nbsp; <font size="4">فساد و شهوت <br><br>غوطه ور می شوند&nbsp; و حرام خدا را حلال می کنند.<br><br>&nbsp;بدانید که</font> <font size="4">این زنها برای همیشه در جهنّم سوزان می مانند.»</font> <br><br><font size="4"> وسائل الشیعة/ج20 / ص </font></div> </div> text/html 2013-01-24T10:35:40+01:00 yasenilofari.mihanblog.com ریحانه فراهانی چشم را میگویم... http://yasenilofari.mihanblog.com/post/220 <div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(0, 102, 0);"><font size="4"><br>مراقبش باش چشم را میگویم .<br><br> ممکن است تو را به یک لحظه از بهشت به قعر جهنم بکشاند. </font><font size="4"><br><br> یک بار نگاه آلوده میشود عادت شود . </font><font size="4"><br><br> و آن وقت که عادت شد میشود بنده ی شیطان کند تو را .. </font><font size="4"><br><br> قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ </font><font size="4"><br><br> به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند ... (سوره نور آیه 30) </font> </div> text/html 2013-01-24T10:31:06+01:00 yasenilofari.mihanblog.com ریحانه فراهانی ما واسه دل خودمون آرایش میکنیم !!! http://yasenilofari.mihanblog.com/post/219 <div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(204, 51, 204); "><font style="color: rgb(51, 102, 255); " size="4"><br>بعضی خانمها میگن ما واسه دل خودمون آرایش میکنیم !!!<br><br> خوب نمیشه تو خونه واسه دل خودتون آرایش کنید و تو</font><span style="color: rgb(51, 102, 255); "> </span><font style="color: rgb(51, 102, 255); " size="4"><br><br> خیابون و کوچه پا رو دلتون بذارید؟؟؟؟</font><span style="color: rgb(51, 102, 255); "> </span><font style="color: rgb(51, 102, 255); " size="4"><br><br> مواظب پیامدهای کارامون باشیم</font><span style="color: rgb(51, 102, 255); "> </span><font style="color: rgb(51, 102, 255); " size="4"><br><br> بعضی مواقع ما قصد بدی نداریم اما کارمون</font><span style="color: rgb(51, 102, 255); "> </span><font size="4"><br style="color: rgb(51, 102, 255); "><br style="color: rgb(51, 102, 255); "><span style="color: rgb(51, 102, 255); "> آسیبهای غیر قابل باوری به همراه خواهد داشت</span></font><br> </div> text/html 2013-01-24T09:12:44+01:00 yasenilofari.mihanblog.com ریحانه فراهانی خـــدایـــــا . . . ! http://yasenilofari.mihanblog.com/post/216 <br><div style="text-align: right; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153); "><font size="4"> [ ♥ ]<br><br><br> خـــدایـــــا . . . ! </font> <font size="4"><br><br> ازتــو میخــواهــم چــادر خواهران مــارا آن چنــان با چـــادر خاکـــی </font><font size="4"><br><br> جـــده ی ســاداتـــــ پیونــد زنِــی کــه اگر جــان از تنــشان رود </font><font size="4"><br><br> چـــادر از ســـرشان نـــرود . . . ! </font> <font size="4"><br><br> ♥<br><br></font><br> <br> <div style="text-align: center;" class="activityListRow_userWall_pic clearfix"><span><br></span></div><br> </div> text/html 2013-01-24T08:27:25+01:00 yasenilofari.mihanblog.com ریحانه فراهانی در را ببنــــــد .... http://yasenilofari.mihanblog.com/post/215 <div style="text-align: center; font-weight: bold; "><font style="color: rgb(204, 102, 0); " size="4">عفیف بمان بانو....<br><br><br> در را ببنــــــد ....</font><span style="color: rgb(204, 102, 0); "> </span> <font style="color: rgb(204, 102, 0); " size="4"><br><br><br> بگــــــذار در بزنند ...</font><span style="color: rgb(204, 102, 0); "> </span> <font style="color: rgb(204, 102, 0); " size="4"><br><br><br> بگذار بگویند مهمــــــان نواز نیستــــــی!</font><span style="color: rgb(204, 102, 0); "> </span> <font style="color: rgb(204, 102, 0); " size="4"><br><br><br> اینگونــــــه هر کســــــی حریــــــم دلت را</font><span style="color: rgb(204, 102, 0); "> </span> <font style="color: rgb(204, 102, 0); " size="4"><br><br> لمس نمی کند...</font><span style="color: rgb(204, 102, 0); "> </span><font size="4"><br><br></font><span><img style="width: 167px; height: 224px;" src="http://s3.picofile.com/file/7630392682/537417_276731265786903_1535049641_n.jpg"></span><br> </div> text/html 2013-01-24T08:08:44+01:00 yasenilofari.mihanblog.com ریحانه فراهانی چــــــــــــــــــــــــادُرم . . . http://yasenilofari.mihanblog.com/post/214 <div style="text-align: right; font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 0); "><font size="4"><br>چــــــــــــــــــــــــادُرم . . .<br><br> چهـ سرّے در تار و پودتـــــــــ نهفتــــــــــــــه استــــ . . .</font> <font size="4"><br><br> کهـ بر ســرِ هر بانویے کهـ مے نشینے . . .</font> <font size="4"><br><br> چهره اش را معصـــوم مے نمـــــــــایـانـے ؟<br><br></font><div style="text-align: center;"><span><img style="width: 181px; height: 279px;" src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-01-22/3f09ed5872f28f5d9d8cd788fb0096ee-300"></span><br> </div></div> text/html 2013-01-24T08:05:44+01:00 yasenilofari.mihanblog.com ریحانه فراهانی آخه داـــماد نــــامحــــرمه!!! http://yasenilofari.mihanblog.com/post/213 <div style="text-align: center; font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 204); "><br><font size="4"><br><br> به این میگویند کـــج فـــهمے ؟؟!!</font> <font size="4"><br><br><br> بطرف میگن: تو چــرا با روســـرے جلو عـــروس و دامـــاد میــرقصے؟</font> <font size="4"><br><br> میگه: آخه داـــماد نــــامحــــرمه!!!<br><br></font><span><img style="width: 251px; height: 249px;" src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-01-20/a7dba7347c22bbe2a4db4c834b07ec44-300"></span><br> </div> text/html 2012-11-21T07:54:39+01:00 yasenilofari.mihanblog.com ریحانه فراهانی بانوی نور.... http://yasenilofari.mihanblog.com/post/212 <font size="4"><span style="font-weight: bold;"> بانوی نور شرمنده ایم....<br><br>بهای حسینی شدن ما بی حسین شدن تو بود <br><br>شرمنده تر اینکه تو بی حسین شدی <br><br>ولی ما حسینی نشدیم </span><br style="font-weight: bold;"></font>